Kangal Köpeği Özellikleri Nelerdir

Sivas Kangalı Özellikleri
Kangal Köpeği Özellikleri

Kangal köpeği özellikleri dolayısı ile, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir köpek türüdür ve özellikle Türkiye’de ve uluslararası alanda haklı bir üne sahiptirler. Bu köpekler, sadece cesaretleriyle değil, aynı zamanda olağanüstü hızları ve çeviklikleriyle de dikkat çekerler. Kangal çoban köpekleri, aile üyelerine ve çocuklara karşı son derece hassas ve koruyucu olmalarıyla bilinirler. Aynı zamanda, kötü niyetli kişilere karşı etkili bir caydırıcıdırlar ve sahiplerini her koşulda koruma güdüleriyle tanınırlar. Sahipleriyle olan bağları ise sarsılmazdır; sahibi tarafından azarlandıklarında bile suçlu bir çocuk gibi davranıp onların affını bekleyebilirler. Duygularını sadece davranışlarıyla değil, aynı zamanda çeşitli tonlardaki havlamalarıyla da ifade ederler.

Kangal çoban köpekleri, görevlerine son derece sadıktırlar. Örneğin, sürüden ayrılan veya geride kalan koyunun başında günlerce aç ve susuz bekledikleri bilinmektedir. Sahip oldukları en büyük gurur kaynağı, kurt boğmalarıdır. Kurt boğan bir Kangal köpeğine sahip olmak, sahipleri için ayrıcalık ve övünç kaynağıdır.

Kangal Köpeği Özellikleri Videosu

Bu köpekler, yüzyıllar boyunca ırk özelliklerinden ve yüksek ruh yapısından hiçbir taviz vermemişlerdir. Kan asaletlerine son derece bağlıdırlar ve doğada bile başka bir karnivorla çiftleşmeleri mümkün değildir. Ayrıca, 1975 yılında askeri amaçlarla eğitime alınmış ve asırlardır bu yönde eğitim gören diğer köpek türlerinden çok daha yetenekli oldukları kanıtlanmıştır. Kangal çoban köpekleri, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi tarafından sevilir ve saygı görürler.

Kangal Köpeği Özellikleri ve Karakteri

Kangal-kopegi-ozellikleri-1
Kangal-kopegi-ozellikleri

Kangal köpeğinin karakteristik özellikleri, iyi bir çoban köpeğinin sahip olması gereken nitelikleri bünyesinde barındırır. İlk olarak, Kangal köpekleri orta-yüksek düzeyde zekaya sahiptirler. Bu, eğitilebilirlikleri ve görevlerini yerine getirme kabiliyetleri açısından önemlidir. Ayrıca, güvenirlilik Kangal köpeklerinin temel özelliklerinden biridir. Sürü hayvanlarına ve sahiplerine zarar vermemeleri, güvenilirliklerini vurgular.

Kangal köpeklerinin dikkatlilikleri yüksektir. Görevlerine karşı ilgi ve dikkatleri, sürüyü koruma ve yönlendirme amacına yöneliktir. Aynı zamanda, koruyuculuk instinkti Kangal köpeklerinde belirgin bir şekilde görülür. Yabancılara karşı reaksiyoner davranışlar gösterebilirler ve sürüyü veya sahiplerini tehdit altında hissettiklerinde havlama veya saldırıya geçebilirler.

Güçleri Kangal köpeklerinin önemli bir özelliğidir. Olası düşmanları durduracak, özellikle kurt veya hırsız gibi tehditlere karşı güçlü bir yapıya sahiptirler. Hızları da dikkate değerdir; potansiyel tehditleri kovalayıp yakalayabilecekleri hızda olmaları, sürüyü korumak için önemlidir.

Ancak, Kangal köpeğinin en önemli özelliği cesarettir. Cesareti olmayan bir köpek, diğer tüm özelliklere sahip olsa bile etkili bir koruyucu olamaz. Cesaretleri, onları sürüyü ve sahiplerini her türlü tehlikeye karşı korumaya teşvik eder ve görevlerini yerine getirirken kararlılıkla hareket etmelerini sağlar.

Kangal köpekleri, bu özellikleriyle sadece sürüyü korumakla kalmaz, aynı zamanda Türk kültüründe ve çiftlik hayatında önemli bir yer edinmiştir. Zeki, güvenilir, dikkatli, koruyucu, güçlü, hızlı ve cesur olmaları, onları değerli bir çoban köpeği yapar ve Türkiye’nin gurur kaynağı haline getirir.

Yavru Kangal Köpeği Özellikleri
Yavru Kangal Köpeği Özellikleri
 1. Zeka: Kangal köpeği özellikleri arasında orta-yüksek düzeyde zekaya sahip olmaları gelmekteddir. Bu, eğitilebilirlikleri ve görevlerini yerine getirme kabiliyetleri açısından önemlidir.
 2. Güvenirlilik: Sürü hayvanlarına ve sahiplerine zarar vermemeleri, Kangal köpeklerinin güvenilirliklerini vurgular. Güvenilirlikleri, sürünün ve sahiplerin güvenliğini sağlama konusundaki bağlılıklarını yansıtır.
 3. Dikkatlilik: Kangal köpeklerinin görevlerine karşı ilgi ve dikkatleri yüksektir. Sürüyü koruma ve yönlendirme amacına yönelik olarak dikkatlice davranırlar.
 4. Koruyuculuk: Yabancılara karşı reaksiyoner davranışlar gösterebilirler. Sürüyü veya sahiplerini tehdit altında hissettiklerinde havlama veya saldırıya geçebilirler. Koruyuculuk instinkti, sürüyü koruma görevlerini yerine getirme konusundaki kararlılıklarını yansıtır.
 5. Güç: Kangal köpeklerinin güçlü bir yapıya sahip olmaları önemlidir. Olası düşmanları durduracak, özellikle kurt veya hırsız gibi tehditlere karşı etkili bir güçleri vardır.
 6. Hız: Potansiyel tehditleri kovalayıp yakalayabilecekleri hızda olmaları, sürüyü korumak için önemlidir. Hızları, tehlikeli durumların hızla ele alınmasına ve sürünün güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olur.
 7. Cesaret: Kangal köpeğinin en önemli özelliği cesarettir. Cesaretleri, sürüyü ve sahiplerini her türlü tehlikeye karşı korumaya teşvik eder ve görevlerini yerine getirirken kararlılıkla hareket etmelerini sağlar.

Kangal Köpeğinin Tarihçesi

Kangal Köpeği Tarihçesi
Kangal Köpeği Tarihçesi

Kangal çoban köpeği, Anadolu’nun binlerce yıllık çoban geleneğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanlık tarihi boyunca çobanların yanında yer alarak, sürüleri kötü niyetli kişilerden ve vahşi hayvanlardan korumuş bir köpek ırkıdır. Tarih boyunca Babiller’den günümüze kadar varlığı belgelenmiştir. Kangal köpekleri, savaş köpeği olarak da kullanılmıştır ve at veya aslan avlarında da kullanılmıştır.

Kangal köpeğinin kökeni, genellikle Sivas’ın Kangal ilçesine dayandırılmaktadır. Ancak, Yozgat, Kayseri, Çorum, Tokat, Erzurum ve Erzincan gibi çeşitli bölgelerde de saf kanlı Kangal köpeklerine rastlanabilir. Ayrıca, Karakaya ve Kızılkaya gibi isimlerle anılan diğer Türk çoban köpek ırklarıyla melezlerine de çeşitli bölgelerde rastlanır. Ancak, saf Kangal çoban köpeği, genellikle Sivas’ta veya özellikle Kangal ilçesinde bulunabilir.

yüzyılda Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Kangal köpeklerinden bahsetmesi, bu köpeklerin gücü ve önemini vurgular. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucularının Anadolu’ya getirdiği ve Osmanlı’nın Avrupa’ya yayılmasıyla birçok Avrupa çoban köpeğinin bu ırktan türediği düşünülmektedir.
Osmanlı İmparatorluğu dönemi arşivlerinde, Kangal köpeklerinden bahsedilmekte ve pedigrili yetiştiriciliğinin yapıldığı belirtilmektedir.

Kangal çoban köpeklerinin tarihi geçmişten günümüze kadar ırk özelliğini koruması, çiftçilerin en güvenilir yardımcısı olmaları ve kurtlara karşı etkili bir şekilde mücadele etmeleriyle ilişkilendirilir. Kangal köpekleri, en zor iklim ve çalışma koşullarında bile görevlerini yerine getirirler ve bakım ve beslenme gereksinimleri diğer köpek ırklarına göre daha basit ve ekonomiktir, bu da nesillerinin devamını sağlar. Kangal köpekleri, Anadolu’nun kültürel ve tarihi mirasının önemli bir parçası olmaya devam ederken, aynı zamanda dünya genelinde tanınan ve saygı gören bir köpek ırkı haline gelmiştir.

Kangal Köpeği Irk Özellikleri

Kangal Köpeği Irk Özellikleri
Kangal Köpeği Özellikleri

Kangal köpeği, fiziksel özellikleriyle tanınan güçlü ve asil bir ırktır. Bu özellikler, yüzyıllar boyunca sürü koruma ve çobanlık gibi görevler için yetiştirilmişlerdir. İşte Kangal köpeğinin ırk özelliklerinin ayrıntılı bir açıklaması:

Burun Ağız Yapısı: Kangal köpeğinin burun ağız yapısı kısa ve küt, çenesi kuvvetlidir. Dişler sivri ve sağlamdır, dudakları sarkık değildir. Göz, kulak, ağız etrafı ve burun üstüne kadar siyah bir renge sahiptir.

Gözler: Kangal köpeğinin gözleri kafatasına göre oldukça küçük ve yuvarlakça bir yapıya sahiptir. Altın ve kahverengi arasında değişen bir renkte olabilirler. Göz etrafı siyahtır ve bakışlar canlı ve asildir.

Kulaklar: Orta boyutta üçgen şeklinde olan kulaklar, uçları yuvarlak, kafasına yapışık ve sarkıktır. Bu kulak yapısı, köpeğin çevresini duymasına ve hareketleriyle ilgili uyarıları almasına yardımcı olur.

Kafanın ve Göğüsün Görünümü: Kangal köpeğinin kafası iri ve güçlüdür, bir aslana benzer bir görünüme sahiptir. Kafa, güçlü bir boyun ile desteklenmiştir. Göğüs geniş ve derin, omuzlar ise adalelidir.

Boyun: Kangal köpeğinin boyun bölgesi hafifçe eğik, güçlü ve adalelidir. Orta boyutta ve oldukça ayrık bir yapıya sahiptir. Düz, kalın kemikli ve ayak bilekleri kuvvetli ve uzundur.

Gövde: Kangal köpeğinin gövdesi baştan sona bir kare şeklinde olup, güçlü ve adalelidir. Vücut hiçbir zaman şişman değildir, dirsek hizasına kadar göğüs derin, karın ise hafifçe içine çekiktir.

Bacaklar: Kangal köpeğinin bacakları güçlü ve dayanıklıdır. Ön bacaklar arka bacaklara göre daha güçlüdür. Ayaklar iri yapılı, kuvvetli, parmakları bombeli ve siyahtır.

Kuyruk: Kangal köpeğinin kuyruğu oldukça yüksek olup, rahat durumdayken düşük ve kıvrıktır. Uyarıldığında ise sırt üzerinde yüksek ve kıvrık bir şekil alabilir.

Vücut Rengi: Kangal köpeğinin vücut rengi genellikle bozdan çelik rengine kadar değişebilir. Göğüs bölgesinde beyaz bir madalyon bulunabilir.

Post: Kangal köpeğinin postu, sık bir alt post üzerinde kısa ve yoğun bir tüy yapısına sahiptir. Bu tüy yapısı, köpeği soğuktan ve dikenli bitkilerden korur.

Ağırlık: Erkek Kangal köpeklerinin ağırlığı genellikle 50 ila 60 kg arasında değişirken, dişilerin ağırlığı 41 ila 59 kg arasında değişir.

Kangal köpeğinin bu fiziksel özellikleri, onu güçlü, dayanıklı ve etkileyici bir köpek haline getirir. Bu özellikler, onların sürü koruma ve çobanlık gibi görevler için ideal bir seçim olmalarını sağlar.

Kangal Köpeği Döl Verimi

Kangal köpeği, döl verim özellikleri bakımından da dikkate değer bir ırktır. İşte Kangal köpeğinin döl verim özelliklerinin ayrıntılı bir açıklaması:

 1. Kızgınlık Gösterme Zamanı: Kangal köpeklerinde kızgınlıklar bütün bir yıla yayılsa da, belirli mevsimlerde daha yoğunlaşabilir. Özellikle ilkbahar, yaz ve kış mevsimlerinde kızgınlık daha sık görülür. Bu farklılık muhtemelen bölgesel iklim ve bakım beslenme koşullarından kaynaklanmaktadır.
 2. Östrus Siklusu Süresi: Kangal köpeklerinde östrus siklusu, gebeliğin olduğu dönemlerde genellikle 180 gün civarındadır.
 3. İlk Kızgınlığa Ulaşma Yaşı: Kangal köpeklerinde ilk kızgınlık yaşının ortalama olarak 13,8 ay civarında olduğu gözlemlenmiştir.
 4. Çiftleşme Süresi: Kangal köpeklerinde çiftleşme süresi genellikle ortalama 20 dakikadır.
 5. Kızgınlık Gösterme Oranı: Kangal köpeklerinde kızgınlık gösterme oranı, bakım ve beslenme şartlarına bağlı olarak %64 ile %94 arasında değişiklik gösterebilir.
 6. Gebelik Oranı: Benzer şekilde, Kangal köpeklerinde gebelik oranı da bakım ve beslenme farklılıklarından dolayı %64 ile %94 arasında değişebilir.
 7. Ortalama Yavru Sayısı: Bir Kangal köpeğinin doğumunda ortalama yavru sayısı genellikle 7 ila 8 civarındadır.
 8. Ölü Doğum Oranı: Kangal köpeklerinde ölü doğum oranı %2 ile %14 arasında değişebilir. Bu oran, çoklu doğum tipinin artmasıyla birlikte artma eğilimindedir.
 9. Yaşama Gücü Oranı: Kangal yavrularının yaşama gücü oranı genellikle %85 ile %75 arasındadır, 15. günden bir yaşına kadar.
 10. Büyüme: Kangal köpeği yavrularında doğum ağırlığı genellikle 550 gram civarındadır. Ancak, doğum sayısı arttıkça doğum ağırlığı azalabilir. Yavruların büyüme süreci, 6. ay ile 8. ay arasında en hızlı gerçekleşir ve ortalama olarak 10,5 kg canlı ağırlık artışı yaşanır. 1 yaş civarında ise ortalama ağırlık genellikle 35 ila 40 kg arasındadır.

Kangal Köpeği Kızgınlık Belirtileri ve Çiftleşme

Kangal köpeği özellikleri dolayısı ile, damızlık seçimi yaparken belirli kriterlere dikkat edilmesi gereken bir ırktır. İşte dişi ve erkek damızlık seçimi için önemli kriterler:

Dişi Damızlık Seçimi:

 1. Üstün Irk Vasıfları: Dişi Kangal köpeği, ırk standartlarına uygun olarak üstün özelliklere sahip olmalıdır. Bu, köpeğin genel yapısı, vücut oranları, baş ve bacak yapıları gibi özellikleri içerir.
 2. Normal Gelişim Tamamlanmalı: Dişi köpek, vücut gelişimini tamamlamış olmalıdır. Özellikle kemik ve kas yapısı tam olarak olgunlaşmış olmalıdır.
 3. Uyumlu Vücut Yapısı: Vücudu oluşturan organlar arasında bir uyum olmalıdır. Baş, boyun, göğüs ve kalça gibi ana bölgeler arasında dengeli bir oran olmalıdır.
 4. Meme Başları: Dişi Kangal köpeğinin en az sekiz adet meme başına sahip olması tercih edilir. Bu, yavruların yeterli miktarda süt almasını sağlar ve sağlıklı bir şekilde büyümelerini destekler.
 5. Kalıtsal Hastalık Taşımayan: Damızlık seçimi yapılırken, köpeğin yavrulara geçebilecek kalıtsal hastalıkların (örneğin kalça displazisi gibi) taşımadığından emin olunmalıdır. Bu, köpeklerin genetik olarak sağlıklı bir soy hattına sahip olmasını sağlar.
 6. Uysal ve İyi Huylu: Dişi Kangal köpeği, uysal bir yapıya sahip olmalı ve iyi huylu olmalıdır. Bu, hem köpeğin günlük yaşamında hem de yavrularıyla ilgilendiği dönemlerde istenmeyen davranışların önlenmesine yardımcı olur.

Erkek Damızlık Seçimi:

 1. Üstün Irk Vasıfları: Erkek Kangal köpeği, dişiyle uyumlu olacak şekilde ırk standartlarına uygun üstün özelliklere sahip olmalıdır.
 2. Büyük Baş ve Ağız: Kangal köpeğinin erkekleri genellikle büyük baş ve ağıza sahip olmalıdır. Bu, köpeğin güçlü çene yapısını ve koruyucu doğasını vurgular.
 3. Tamamlanmış ve Kuvvetli Yapı: Erkek Kangal köpeği, vücut gelişimini tamamlamış ve kuvvetli bir yapıya sahip olmalıdır. Özellikle kaslı ve sağlam bir yapıya sahip olmalıdır.
 4. Kalıtsal Kusur Olmaması: Damızlık seçiminde, erkek köpeğin yavrulara geçebilecek herhangi bir kalıtsal kusuru olmamasına dikkat edilmelidir. Bu, sağlıklı yavruların doğmasını sağlar.

Damızlık seçimi yapılırken, her iki cinsiyet için de sağlık, ırk standartlarına uygunluk ve karakter özellikleri gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, sağlıklı ve ırk standartlarına uygun yavruların doğmasını sağlar ve ırkın kalitesini korur.

Kangal Köpeği Çiftleşme ve Kızgınlık
Kangal Köpeği Çiftleşme ve Kızgınlık
 • Kangal köpeği özellikleri dolayısı ile ideal çiftleşme yaşının yaklaşık bir buçuk yaşında olduğu belirtilmektedir. Bu yaşta erkek köpeğin yapısının tam olarak gelişmiş olduğu ifade edilmektedir.
 • Dişiler için, uterusun gerekli büyüklüğe ulaşacağı 2. veya 3. kızışma dönemine kadar beklenmesi tavsiye edilmektedir. Dişiler yaklaşık 180 günde bir kızışma dönemine girmektedir.
 • Cinsel dürtünün, dişinin kızışma döneminde bıraktığı kokulu bir salgı sayesinde harekete geçtiği belirtilmektedir.
 • Verimli bir çiftleşme için en uygun zamanın, dişinin kızışma döneminin 2. haftasının sonuna doğru olduğu ifade edilmektedir.
 • Çiftleşme sonrasında tekrarlama gerekliliğine değinilmektedir, çiftleşmenin tekrarlanmasının verimli bir üreme için önemli olduğu belirtilmektedir.
 • Çiftleşme zamanının, köpek yavrularının bahar aylarında doğmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmesinin daha iyi olacağı vurgulanmaktadır.
 • Kızgın bir dişinin belirtileri ve çiftleşme sürecinde kullanılan pratik önlemler hakkında bilgi verilmektedir.
 • Çiftleşme sırasında kullanılan erkek köpeğin diğer köpekler tarafından yaralanmaması ve istenen sonucun alınması için dişi ile beraber üç gün kapalı bir alana alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu bilgiler, Kangal köpeklerinin çiftleşme süreci ve doğru zamanda çiftleşmenin önemini anlatarak, sağlıklı bir üreme sürecinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Kangal Köpeği Gebelik Ve Doğum

Gebe Kangal Köpeği
Gebe Kangal Köpeği

Kangal köpeklerinde gebelik ve doğum süreci oldukça önemlidir ve doğru bakım ve önlemler alınarak sağlıklı bir şekilde yönetilmelidir. İşte bu süreçle ilgili önemli bilgiler:

 • Gebelik Süresi: Kangal köpeklerinde gebelik süresi genellikle 58 ila 63 gün arasındadır. Gebeliğin 5. haftasından sonra köpek ağır ve yorucu görevlerden kaçınmalıdır. Ayrıca, gebe köpekler soğuktan ve sıcağın etkilerinden korunmalıdır. Aşırı yağlanmaya neden olmayacak şekilde iyi kalitede gıdalar verilmelidir.
 • Doğum Anı: Doğumun yaklaştığını gösteren belirtiler arasında dişinin huzursuzluğu, iştah kaybı, vücut ısısının düşmesi ve göğüslerinden sarımsı bir sıvının gelmesi bulunur. Genellikle gebe köpek doğum öncesi kendine bir yatak hazırlar. Doğum anında köpek sancılarla inler, kasılmalar güçlenirken köpek yatar ve vücuduna bakar. Yavrular genellikle doğum pozu alınarak doğar. Ancak, eğer dişi köpek doğumun normal ilerlemediğini hissediyorsa, bir veteriner hekime başvurulmalıdır.
 • Yavru Doğumu: Yavrular birkaç dakika ile bir saat arasında değişen düzensiz aralıklarla gelir. Doğum süresi genellikle 8 saate kadar sürebilir. Doğumdan sonra dişi köpeğin karnını doyurması normaldir. Ancak, olası güç doğumları önlemek için gebe köpeğin diyeti dengeli olmalı ve fazla kilo alması engellenmelidir.

Kangal köpeği doğum süreci doğru bir şekilde yönetildiğinde, sağlıklı yavruların ve annenin doğal bir şekilde gelişmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, gebelik ve doğum sürecinde köpeğin iyi bakımı ve uygun önlemler alınması son derece önemlidir.

Kangal Köpeği Doğumunda Anne Bakımı

Gebelikte ve doğumda anne Kangal köpeğine gösterilecek özen, hem annenin sağlığını hem de yavruların doğum ve sonrası süreçteki sağlığını etkiler. İşte bu dönemde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

 • Dış Parazit Kontrolü: İleri gebelik döneminde, anne köpek dış parazitler yönünden kontrol edilmeli ve gerektiğinde ayıklama yapılmalıdır. Bu, annenin ve yavruların sağlığını korumak için önemlidir çünkü parazitlerin varlığı hem annenin hem de yavruların sağlığını olumsuz etkileyebilir.
 • Beslenme: Gebelik süresince, anne köpek aşırı miktarda gıda alması için zorlanmamalıdır. Beslenme dengeli olmalı ve kalsiyum gibi ek takviyelerden kaçınılmalıdır. Gebelik ilerledikçe, yavru köpeklerin büyümesi için ek besin desteği gerekebilir ancak bunun miktarı ve içeriği, bir veteriner hekim tarafından belirlenmelidir.
 • Gıda Miktarı ve Sıklığı: Gündelik besleme işlemi, az miktarlarda ancak sık aralıklarla yapılmalıdır. Bu, annenin sindirim sistemini yormadan ve sindirim sorunlarına yol açmadan yeterli beslenmesini sağlar. Gebelik ilerledikçe, özellikle kırkıncı günden sonra, gıdanın miktarı artırılabilir ancak bu ender durumlarda gerekebilir ve yine veterinerin önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.
 • Veteriner Kontrolleri: Gebelik ve doğum sürecinde, anne köpek düzenli olarak veteriner kontrolüne götürülmelidir. Bu kontroller, annenin ve yavruların sağlığının takibi açısından son derece önemlidir. Ayrıca, doğum sonrası veteriner kontrolü de anne köpeğin sağlığını ve iyileşme sürecini değerlendirmek için önemlidir.

Bu önlemler, Kangal köpeğinin gebelik ve doğum sürecinde sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar ve hem annenin hem de yavruların sağlığını korur. Ancak unutulmamalıdır ki, her Kangal köpeği farklıdır ve bu nedenle bireysel ihtiyaçlarına uygun bakım ve beslenme sağlanmalıdır.

Gebe Kangal köpeği Beslenme

Gebe kangal köpeğinin beslenmesi, hem anne köpeğin sağlığını hem de yavruların doğum ve sonrası süreçteki sağlığını etkiler. İşte gebe ve laktasyondaki Kangal köpeklerinin beslenmesiyle ilgili bazı önemli bilgiler:

Gebe Kangal Köpeği Beslenme
Gebe Kangal Köpeği Beslenme
 • Gebelik Süreci: Gebelik sürecinin son üç haftasında, fetüsün, uterusun, plasentanın ve memelerin en büyük gelişimi gerçekleşir. Bu dönemde anne köpeğin beslenmesine özen göstermek önemlidir. Gebeliğin ilk dört haftasında normal beslenmeye devam edilmeli, ancak 5. ve 6. haftalardan itibaren yiyecek miktarı her hafta %10 artırılarak doğum esnasında %50’ye kadar arttırılmalıdır.
 • İştahsızlık Durumu: Fazla sayıda yavru taşıyan gebe Kangal köpeklerinde, gebeliğin son 7-10 gününde iştahsızlık görülebilir. Bu durumda, azar azar ve lezzetli yiyecekler vermek faydalı olabilir.
 • Beslenme Sıklığı: Gebeliğin son üç haftalık döneminde, uterusun büyümesiyle karın hacmi daraldığı için gebe köpekler günde üç kere beslenmelidir. Enerji gereksinimi gebelik süresince ortalama %20 artar. Taze karaciğer ve protein takviyeleri, yavruların daha güçlü olmalarını sağlayabilir.
 • Laktasyon Dönemi: Doğumdan sonra, anne Kangal köpeği laktasyon dönemine girer. Bu dönemde yavruların beslenmesi için yeterli ve dengeli bir beslenme önemlidir. Laktasyon döneminde süt salgısı artar ve annenin yavru köpekleri beslemesi için yeterli süt üretimi sağlanmalıdır.
 • Beslenme Miktarı: Laktasyon döneminde anne köpek, doğum sonrası artan enerji ihtiyacını karşılamak için daha fazla yiyecek almalıdır. Gıda alımı doğumdan sonra artarak, doğumdan 3-4 hafta sonra maksimuma ulaşır ve laktasyon dönemi boyunca optimum düzeyde beslenme sağlanmalıdır.

Bu önlemler, gebe ve laktasyondaki Kangal köpeğinin sağlığını ve yavruların doğum ve sonrası süreçteki sağlığını korumak için önemlidir. Ancak, her Kangal köpeği farklıdır ve bireysel ihtiyaçlarına göre beslenme programı belirlenmelidir. Veteriner hekimin önerileri doğrultusunda beslenme planı oluşturulmalıdır.

Yetişkin Kangal Köpeği Beslenmesi

Yetişkin Kangal köpeklerinin beslenmesi, onların sağlığı ve enerji seviyelerini korumak için önemlidir. İşte ergin Kangal köpeklerinin beslenmesiyle ilgili bazı önemli bilgiler:

 • Beslenme Sıklığı: Ergin Kangal köpekleri, günde bir kez aynı saatte beslenmelidir. Bu düzenlilik, köpeğin sindirim sistemini destekler ve sağlıklı bir metabolizma sağlar.
 • Diyet İçeriği: Ortalama bir Kangal köpeği için günlük diyet, yaklaşık 2 kg’dır. Bu diyetin yaklaşık üçte biri et, üçte biri tahıl ve sebze karışımı, üçte biri ise su şeklinde olmalıdır. Beslenme miktarı, köpeğin canlı ağırlığına, kondisyonuna ve yaptığı işe göre ayarlanmalıdır.
 • İlave Besinler: Zayıf veya fazla çalışan bir Kangal köpeği için ek besinler gerekebilir. Bu durumda, bir miktar süt, bir yumurta, sebzeler veya tahıl gibi ilave besinler sağlanabilir. Ancak, köpeğin ihtiyaçlarına göre bu ek besinlerin miktarı belirlenmelidir.
 • Yan Ürünler: Halk arasında “yal” olarak bilinen arpa unundan yapılan mamul, günlük beslenme programında önemli bir yer tutar. Bu mamul, sıcak su ile hamur haline getirilir ve günde yaklaşık 2 kg kadar verilir. Ayrıca, köpeğin protein ihtiyacını karşılamak için günde 25 gr et ve haftada 3 kez haşlanmış, sert olmayan kemikler verilebilir.
 • Yavru Beslenmesi: Yavrular genellikle 6 haftalıkken sütten kesilir veya annelerinden ayrılırlar. Ancak, yavruların en az 6-7 aylık olana kadar süt vermeye devam edilmesi önerilir. Sütten kesme işlemi, yavruların yavaşça annelerinden uzaklaştırılmasıyla belli aralıklarla yapılmalıdır. Bu yaşta, dişler tam olarak gelişmediği için sert yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

Ergin Kangal köpeklerinin beslenme düzeni ve içeriği, köpeğin sağlığını ve enerji seviyesini korumak için dikkatle planlanmalıdır. Veteriner hekimin önerileri doğrultusunda beslenme programı oluşturulmalı ve köpeğin ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir

Kangal köpekleri için karma örnekleri

Kangal Köpeği Beslenme Tablosu
Kangal Köpeği Beslenme Tablosu

İşte kangal köpeği için önerilen bir beslenme tablosu:

Yem MaddesiKarma 1 (%)Karma 2 (%)
Mısır Unu3535
Buğday Kepeği1217
Buğday Unu1510
Et-kemiği Unu1222
Balık Unu1014
Süt Tozu14
Kemik Unu11
Tuz11

Bu tablo, iki farklı karışım için yem maddelerinin yüzdelerini göstermektedir. “Karma 1” ve “Karma 2” olarak adlandırılan iki farklı karma için belirli bileşenlerin oranlarını içerir. Bu tablo, kangal köpeğinin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilir ve köpeğin yaşına, kilosuna ve aktivite seviyesine göre ayarlanabilir. Beslenme programı belirlenirken, veteriner hekimin önerileri dikkate alınmalıdır.

Tablo, toplu köpek yetiştirilen işletmeler için uygun ve ucuz karma yem miktarlarını gösteriyor. Köpeğin ağırlığına göre günlük yem miktarını belirtiyor. Her bir ağırlık aralığı için önerilen günlük yem miktarı tablodaki gram cinsinden belirtilmiştir.

 • 10 kg ağırlığındaki bir köpek için günlük yem miktarı 750 gramdır.
 • 15 kg ağırlığındaki bir köpek için günlük yem miktarı 1.000 gramdır.
 • 20 kg ağırlığındaki bir köpek için günlük yem miktarı 1.200 gramdır.
 • 30 kg ağırlığındaki bir köpek için günlük yem miktarı 2.000 gramdır.
 • 40 kg ağırlığındaki bir köpek için günlük yem miktarı 2.500 gramdır.

Bu tablo, köpeklerin günlük yem gereksinimlerini karşılamak için kullanılabilir. Ancak, köpeklerin yaşına, sağlık durumuna, aktivite seviyesine ve diğer bireysel faktörlere bağlı olarak bu miktarlar değişebilir. Bu nedenle, köpeklerin beslenme düzeni ve miktarları, bir veteriner hekimin önerileri doğrultusunda ayarlanmalıdır.

Bu açıklamalar, köpeklerin beslenme düzeni hakkında ek bilgiler sağlıyor:

 • Miktarlarında et suyu, sebze suyu veya süt gibi sıvılarla ıslatılarak verilir: Bu, köpeklere daha lezzetli bir yem sunmak ve sıvı alımlarını artırmak için yapılan bir uygulamadır. Islanmış yemler genellikle köpekler tarafından daha iştah açıcı bulunur ve hidrasyonlarını sağlamalarına yardımcı olur.
 • Hayvanların önüne haşlanmış sebzeler konur: Bu, köpeklerin beslenme çeşitliliğini artırmak ve farklı vitamin ve minerallerden faydalanmalarını sağlamak için yapılan bir uygulamadır. Haşlanmış sebzeler, köpeklerin lif alımını artırabilir ve sindirim sistemlerini destekleyebilir.
  1. karmanın gebe ve laktasyondaki dişilere ve sütten yeni kesilen yavrulara verilmesi tavsiye edilmektedir: Bu karmanın özellikle bu dönemdeki köpeklerin özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için formüle edildiği anlamına gelir. Bu dönemdeki dişiler ve yavrular, artan besin ihtiyaçlarına sahip oldukları için bu karmalar onların gereksinimlerini karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
 • Rasyon hazırlanırken dikkat edilecek en önemli nokta, unu ince un halinde öğütülmesidir: İnce öğütülmüş unlar, köpeklerin besinleri daha iyi sindirmelerine ve emmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, beslenme programları için unun doğru kıvamda öğütülmesi önemlidir.

Bu tablo, çoban köpekleri için önerilen bir beslenme programını göstermektedir:

 • Et: Köpekler için temel protein kaynağı olan et, vücutlarının ihtiyaç duyduğu amino asitleri sağlar. Burada belirtilen miktarlar, köpeğin günlük protein ihtiyacını karşılamak için önerilen miktarlardır.
 • Sebze: Sebzeler lif, vitamin ve mineral kaynağıdır ve köpeğin dengeli bir beslenme programında önemli bir yer tutar. Bu tabloda önerilen miktarlar, köpeğin lif ve vitamin ihtiyacını karşılamak için belirlenmiştir.
 • Yulaf unu, Mısır unu, Arpa unu: Bu tahıllar köpeklere enerji sağlar ve sindirilmesi kolay olduğu için tercih edilir. Miktarlar, köpeğin günlük enerji ihtiyacını karşılamak için ayarlanmıştır.
 • Tuz: Tuz, köpeğin elektrolit dengesini korumaya yardımcı olur. Ancak aşırı miktarda tuz tüketimi sağlık sorunlarına yol açabilir, bu nedenle miktarı dikkatlice kontrol edilmelidir. Burada belirtilen miktarlar, köpeğin günlük tuz ihtiyacını karşılamak için önerilen miktarlardır.
Yem MaddesiMiktar (gram)
Et750
Sebze400
Yulaf unu250
Mısır unu250
Arpa unu400
Tuz3

Genel olarak, bu beslenme programı köpeğin enerji ihtiyacını karşılamak için çeşitli besin kaynakları içerir ve köpeğin sağlığını ve performansını desteklemeye yardımcı olur. Ancak her köpeğin beslenme ihtiyaçları farklıdır, bu nedenle veterinerin önerilerine göre beslenme programı ayarlanmalıdır.

Yavrulara Gösterilecek Özen ve Beslenme

Yavru Kangal köpeklerinin beslenmesi ve bakımı, onların sağlıklı büyüme ve gelişimini sağlamak için son derece önemlidir. İşte bu konuda dikkate alınabilecek bazı ek bilgiler:

 1. Dengeli Beslenme: Yavruların sağlıklı büyümesi için dengeli bir beslenme sağlanmalıdır. Protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral dengesi önemlidir. Ticari yavru köpek mamaları, genellikle bu dengeyi sağlamak için formüle edilmiştir.
 2. Su İhtiyacı: Yavruların su ihtiyacı da önemlidir. Her zaman temiz ve taze suyun bulunması sağlanmalıdır. Özellikle sıcak havalarda su tüketimi artabilir, bu nedenle su kabı her zaman dolu olmalıdır.
 3. Veteriner Kontrolü: Yavruların düzenli olarak veteriner kontrolünden geçirilmesi önemlidir. Veteriner, yavruların sağlık durumunu izleyebilir, gerekli aşıları yapabilir ve beslenme konusunda önerilerde bulunabilir.
 4. Sosyalizasyon ve Eğitim: Yavruların sosyalizasyonu ve eğitimi, onların ileride uyumlu ve dengeli yetişkinler olmaları için önemlidir. Erken yaşta farklı insanlar ve hayvanlarla tanıştırılmaları ve temel eğitim almaları faydalı olacaktır.
 5. Genel Sağlık Bakımı: Yavruların tırnak bakımı, kulak temizliği, diş fırçalama gibi genel sağlık bakımları düzenli olarak yapılmalıdır. Bu, yavruların sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümelerini destekleyecektir.
 6. Egzersiz: Yavruların düzenli egzersiz yapmaları önemlidir. Bu, kas gelişimini destekler, enerjilerini harcar ve sosyal etkileşimlerini artırır. Ancak aşırı egzersizden kaçınılmalı ve yavruların dinlenmeleri sağlanmalıdır.
 7. Beslenme Düzeni: Yavru köpeklerin beslenme düzeni, her öğünün aynı anda ve aynı yerde olmasını sağlamak için önemlidir. Bu, yavruların düzenli bir beslenme alışkanlığı geliştirmelerine yardımcı olur.

Bu ek bilgiler, yavru Kangal köpeklerinin sağlıklı bir şekilde büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olabilir. Her köpek bireyseldir, bu nedenle beslenme ve bakım konularında veterinerinizin önerilerini dikkate almak önemlidir.

Tablo 2: Yavrulara verilecek süt miktarı veya öğün sayısı

Kangal Yavrusu Beslenme Tablosu ve Süt Miktarları
Kangal Yavrusu Beslenme Tablosu ve Süt Miktarları

Tablo 2: Kangal Yavrusu Diyet Listesi

Kangal Yavrusu diyet Listesi
Kangal Yavrusu diyet Listesi

Yavru Kangal köpeklerinin sütten kesildikten sonra beslenmelerinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlardır:

 1. Yüksek Kaliteli Protein: Sindirilme derecesi ve biyolojik değeri yüksek protein içeren mamalar tercih edilmelidir. Protein, yavrunun sağlıklı büyüme ve gelişmesi için önemlidir.
 2. Vitamin ve Mineral İçeriği: Yeterli vitamin ve mineral alımı sağlanmalıdır. Özellikle kalsiyum, kemik gelişimi için önemlidir. Ancak kalsiyum-fosfor oranına dikkat edilmeli ve dengeli bir beslenme sağlanmalıdır.
 3. Beslenme Sıklığı: Yavru köpeklerin büyüme çağında, yaşlarına göre belirlenen sıklıkta mama verilmelidir. Örneğin, 3 aylıktan küçük yavrular günde 4-5 kere mama almalıdır. Bu sayı, yaş ilerledikçe azaltılabilir.
 4. Kontrollü Büyüme: Çok hızlı büyümenin iskelet bozukluklarına neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, yavru köpeklerin canlı ağırlık artışı düzenli olarak kontrol edilmeli ve büyüme oranına göre diyet ayarlanmalıdır.
 5. Mama Miktarı: Yavru köpeklere ihtiyaçlarından fazla mama verilmemelidir. Büyüme çağındaki köpeklerin mama tüketimi, yaşlarına ve büyüme oranlarına göre ayarlanmalıdır.
 6. Ergin Köpeklere Göre Beslenme: Yavru köpeklerin beslenme ihtiyaçları, ergin köpeklere göre farklılık gösterir. Örneğin, dokuz aylık yavruların günlük mama tüketimi, ergin köpeklerden %10 daha fazla olabilir. Ancak bu miktar, 18 aylıkken ergin köpeklerin tükettiği miktara yaklaşmalıdır.

Bu noktalara dikkat edilerek, yavru Kangal köpeklerinin sağlıklı ve dengeli bir şekilde büyümeleri sağlanabilir.

Yavruların sağlıklı büyüme ve gelişme süreci için aşağıdaki önlemlere dikkat edilmelidir:

 1. Sıcaklık Kontrolü: Yavruların çevre sıcaklığına hassasiyeti yüksektir. Onların sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için çevre sıcaklığına özen gösterilmelidir:
  • İlk hafta: 29 – 32°C arası
  • İkinci hafta: 26 – 29°C arası
  • Üçüncü hafta: 23 – 26°C arası
  • Dördüncü hafta: 23°C
 2. Beslenme Programı: Yavruların büyüme hızı ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir beslenme programı uygulanmalıdır. Beslenme miktarı, yavrunun yaşına ve ağırlığına göre belirlenmelidir.
 3. Yapay Besleme: Eğer yavru köpekler annesini ememeyecek kadar zayıfsa veya anneleri yoksa, yapay besleme yöntemlerine başvurulmalıdır. Yapay besleme, uygun süt ikame gıdalarının belirli aralıklarla ve doğru miktarda verilmesini içerir.
 4. Masaj ve Bakım: Yavruların sağlıklı gelişimi için düzenli masaj yapılmalıdır. Her beslemeden sonra işeme ve defakasyon için karın ve perineum bölgelerine masaj yapılmalıdır. Ayrıca, yavruların temizlik ve bakımına özen gösterilmelidir.
 5. Fazla Beslenme ve İshal: Fazla besleme, ishale neden olabilir ve yavru köpeklerin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, yapay besleme yapıldığında besin miktarı dikkatlice kontrol edilmeli ve fazla beslenmeden kaçınılmalıdır.

Yukarıdaki önlemlere dikkat ederek, yavruların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi sağlanabilir.

Kangal Köpeği Günlük Bakım Rutini:

Kangal Köpeği Bakımı
Kangal Köpeği Bakımı
 1. Tüy Bakımı ve Temizlik: Kangal köpeğinin tüyleri, düzenli olarak taranmalı ve fırçalanmalıdır. Madeni telli bir fırça kullanarak, tüylerin ölüleri ve kirden arındırılmalıdır. Bu, tüylerin sağlıklı kalmasını ve derinin hava almasını sağlar. Ayrıca, dışarıda yaşayan veya bekçilik yapan Kangal köpeklerinin kulübeleri her gün temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Bu, köpeğin sağlığını korumak için hayati önem taşır.
 2. Yıkama ve Temizlik: Köpek, çok kirlenmedikçe ayda bir kez yıkanmalıdır. Uygun şampuanlar ve ılık su kullanılarak yıkanmalıdır. Yıkama işlemi, kuyruktan başlayarak köpeğin tüm vücudu boyunca yapılmalıdır. Yıkama işlemi, köpeğin cildinin ve tüylerinin temiz ve sağlıklı kalmasını sağlar.
 3. Sağlık Kontrolü: Günlük bakım sırasında köpeğin sağlık durumu gözden geçirilmelidir. Köpeğin gözlerinin, kulaklarının ve tırnaklarının temiz olduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca, köpeğin derisinde herhangi bir yara veya tahriş olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Köpeğin davranışları ve iştahı da gözlemlenmeli, herhangi bir anormallik fark edilirse bir veteriner hekime danışılmalıdır.
 4. Beslenme: Kangal köpeği, dengeli ve sağlıklı bir diyetle beslenmelidir. Kaliteli köpek maması ile beslenmesi gerekmektedir. Köpeğin yaşına, boyutuna ve aktivite seviyesine uygun bir beslenme programı belirlenmelidir. Beslenme, köpeğin enerji seviyesini korur, sağlıklı büyümesini destekler ve genel sağlık durumunu iyileştirir.
 5. Egzersiz: Kangal köpeği, günlük olarak yeterli egzersiz yapmalıdır. Uzun yürüyüşler veya oyunlar, köpeğin fiziksel ve zihinsel sağlığını korur. Ayrıca, egzersiz köpeğin enerjisini boşaltmasına ve davranış sorunlarını önlemesine yardımcı olur.

Kangal köpeğinin günlük bakım rutini, köpeğin sağlığını ve refahını korumak için önemlidir. Bu rutin, köpeğin mutlu, sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmesini sağlar

Kangal köpeğinin sağlıklı olduğunu gösteren belirtiler

 1. Gözler: Gözler pembe, sarı görünümlü ve parlak olmalıdır. Herhangi bir akıntı veya kızarıklık olmamalıdır. Gözler canlı ve dikkatli bir bakışa sahip olmalıdır. Herhangi bir göz hastalığı bulunmamalıdır, örneğin katarakt gibi.
 2. Kulaklar: Köpeğin kulakları iç ve dış kısımları temiz olmalıdır. Kulaklarda akıntı veya kirlenme olmamalıdır. Ayrıca, kulaklarda yabancı cisimler, lekeler veya parazitler (örneğin, pireler veya keneler) bulunmamalıdır.
 3. Ağız: Köpeğin ağzı iç kısmı pembe-sarı görünüşte olmalıdır. Dil açık kırmızı olmalıdır. Ağızda kötü bir koku olmamalı ve dişlerde diş taşı birikimi olmamalıdır.
 4. Anüs: Anüs normal bir görünüme sahip olmalı ve temiz olmalıdır. Anüs bölgesinde pislik veya parazitler görünmemelidir.
 5. Ayaklar: Köpeğin tırnakları normal uzunlukta olmalıdır. Tırnak araları temiz olmalı ve taban normal görünümde olmalıdır. Tırnaklarda kabuklanma veya kıvrılma olmamalıdır. Tırnaklar, köpeğin normal yürümesini engellemeyecek şekilde düzenli olarak kesilmelidir.
 6. Vücut: Köpeğin vücudu elle temas edildiğinde hiçbir bölgede irkilmemelidir. İrkilme gösterilmesi durumunda, bu bölgede bir anormallik olabileceği anlamına gelir.

Kangal köpeğinin sağlıklı olduğunu gösteren bu belirtiler, köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir sorunun olmadığını gösterir. Ancak herhangi bir endişe durumunda bir veteriner hekime danışılması önemlidir.

Kangal Köpeği Yetiştiriciliğinde Kullanılan Malzemeler

Kangal köpeği yetiştiriciliği için kullanılan çeşitli ekipmanlar ve malzemeler mevcuttur:

 1. Barınaklar: Tek köpek için uygun olan kulübeler genellikle ahşap, betonarme veya plastikten yapılmıştır. Bu kulübelerin iç ve dış yüzeyleri, hava koşullarının olumsuz etkilerinden korunması amacıyla düzenli olarak boyanmalıdır. Toplu yetiştiricilik için ise, doğum ve çiftleşme bölmeleri olan daha büyük yapılar tercih edilir.
 2. Yemek Kabı: Köpeğin günlük yemek ihtiyacını karşılamak için krom-çelikten yapılmış, kalın cidarlı ve geniş kapasiteli yemek kapları kullanılır. Her yemek sonrasında temizlenmeli ve hijyenik bir şekilde saklanmalıdır.
 3. Su Kabı: Köpeğin susuz kalmaması için uygun boyutta ve dayanıklı malzemeden yapılmış su kapları kullanılmalıdır. Su kabı her zaman temiz tutulmalı ve taze su ile doldurulmalıdır.
 4. Deri Tasma: Köpeğin kontrol altında tutulması ve gezdirilmesi için kullanılan ayarlanabilir boyuttaki deri tasmar, köpeğin boyun çevresine uygun olarak seçilmelidir. Rahat ve güvenli bir kullanım için kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 5. Sevk Kayışı: Köpeğin yönlendirilmesi ve kontrol altında tutulması için kullanılan sevk kayışları, dayanıklı malzemelerden imal edilmelidir. Uzunluğu ve kalınlığı köpeğin boyutuna ve kullanım amacına göre ayarlanabilir olmalıdır.
 6. Bağlama Zinciri: Köpeğin belirli bir alan veya noktaya bağlanması için kullanılan zincirlerdir. Köpeği güvenli bir şekilde bağlayabilmesi için dayanıklı ve uzun zincirler tercih edilmelidir.
 7. Ağızlık: Köpeğin etrafındaki canlılara zarar vermesini önlemek ve kontrol altında tutmak için kullanılan özel bir gereçtir. Köpeğin boyutuna uygun, rahat ve güvenli bir kullanım sağlayacak şekilde seçilmelidir.
 8. Tarak ve Fırça: Köpeğin tüylerini temizlemek ve bakımını yapmak için kullanılan taraklar ve fırçalar, uygun malzemeden üretilmiş olmalıdır. Köpeğin tüy yapısına uygun olarak seçilmelidir.
 9. Mandal: Bağlama zincirlerini ve sevk kayışlarını bir arada tutmak için kullanılan mandallar, dayanıklı ve güvenli olmalıdır. Köpeğin hareketlerine ve bağlama noktasına uygun olarak seçilmelidir.

Bu ekipmanlar, Kangal köpeklerinin sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi ve bakımı için gereklidir. Her biri, köpeğin ihtiyaçlarına ve kullanım amacına uygun olarak seçilmelidir

Kangal Köpeğinin Kurt Boğması

Kangal köpeklerinin kurt boğması, bu köpeklerin doğal avcı yeteneklerinin göstergesidir. Tek başlarına veya toplu halde kurt boğma davranışı sergileyebilirler. Ancak, köpek tek başına kurt boğarsa, sonrasında ciddi yaralar alabilir ve uzun süre hareket edemez hale gelebilir.

Kurt boğma sırasında kangal köpeği, kurtu hızla kovalar ve ulaştığında farklı yöntemler kullanarak kurtla temas kurar. Bu temas sırasında, köpek ve kurt birbirine çarparak sık sık yere düşebilir. Ancak, köpek genellikle kurtu altına aldığında veya yakaladığında onu bırakmaz ve boğazından tutarak ölümüne kadar sıkıca kavrar. Ancak, kurtun daha önce kalkması durumunda kovalamaca devam edebilir veya diğer kangal köpekleri kurtu boğmaya devam edebilir.

Kangal köpeği kurtu boğarken, çevresindeki her türlü hareketi dikkatle izler ve herhangi bir tehlike hissederse hemen müdahale eder. Bu nedenle, köpeğin sahibi bile kurtun ölüsüne yaklaşmaya cesaret edemez.

Kurt boğma olayından birkaç saat sonra, köpekler genellikle sakinleşirler ve kurtun kıllarından dolayı öksürmeye başlayabilirler. Bu durumda, köpeklere koyun eti verilir ve genellikle koyunun kuyruğu köpeklere yedirilir.

Bir kangal köpeğinin kurt boğması, sahibi için gurur verici bir deneyimdir ve bu köpeğin doğal yeteneklerinin bir göstergesidir. Bu tür olaylara tanıklık etmek ve böyle bir köpeğe sahip olmak, sahibi için büyük bir onurdur. Kangal yavrusu sahiplendirme ilanlarını inceleyiniz. Evcil Hayvan Pasaportu Nasıl Alınır ile ilgili bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Kaynakça:Wikipedia

Evcil
Hayvan Blog!
Tümünü Gör
E-Bültene Abone Olun !
E-Bültene abone ol bilgilendirmeleri kaçırma !