Evcil hayvan sahiplerinin en yaygın şikayetlerinden biri, köpeklerde ayrılık anksiyetesinin yıkıcı olabilmesidir. Köpekleri idrar yapabilir, dışkılayabilir, havlayabilir, uluyabilir, bulundukları ortamı tahrip edebilir, saldırganlaşabilir veya kaçmaya çalışabilir. Bu sorunlar genellikle bir köpeğe evde yalnız kalmanın öğretilmesi gerektiğini göstermektedir. Siz evden çıkmaya hazırlanırken salya akıtmak ve kaygı göstermek gibi diğer sıkıntılı davranışlar da eşlik ediyorsa, bunlar köpeğin ev eğitimi almadığının veya hangi oyuncakların kendisine ait olduğunu bilmediğinin kanıtı değildir. Bunun yerine, bunlar köpeklerde ayrılık anksiyetesi yaşandığının göstergesidir.

Köpeklerde Ayrılık Anksiyetesi

Köpeklerde ayrılık anksiyetesi, koruyucularından, bağlı oldukları insanlardan ayrıldıkları için üzüldüklerinde tetiklenir. Ayrılık kaygısı yaşayan köpeklerin kaçma girişimleri genellikle aşırı düzeydedir ve özellikle pencere ve kapı gibi çıkış noktalarında, kendine zarar verme ve evin tahrip olmasıyla sonuçlanabilir.

Ayrılık kaygısından mustarip bazı köpekler, velileri ayrılmaya hazırlanırken tedirgin olurlar. Diğerleri, velileri ayrılmadan önce veya vasileri orada olmadığında endişeli veya depresif görünüyorlar. Bazıları velilerinin gitmesini engellemeye çalışıyor. Genellikle, bir koruyucu, ayrılık kaygısı yaşayan bir köpeği terk ettikten hemen sonra, köpek, yalnız bırakıldıktan kısa bir süre sonra, genellikle birkaç dakika içinde, havlamaya ve diğer sıkıntılı davranışları sergilemeye başlayacaktır. Bekçi eve döndüğünde köpek sanki annesini veya babasını görmeyeli yıllar olmuş gibi davranıyor!

Köpeklerde Ayrılık Anksiyetesi

Köpeklerde Ayrılık Anksiyetesi

Ayrılık kaygısı olan bir köpeği tedavi ederken amaç, köpeğe yalnız bırakılmanın tadını çıkarmayı veya en azından buna tahammül etmeyi öğreterek köpeğin altta yatan kaygısını çözmektir. Bu, köpeğin kaygısını tetikleyen durumu, yani yalnız kalmayı, korku veya kaygı yaşamadan deneyimlemesini sağlayacak şekilde düzenlenerek gerçekleştirilir.

Köpeklerde Ayrılık Anksiyetesi Belirtileri

Aşağıda ayrılık kaygısını gösterebilecek semptomların bir listesi bulunmaktadır:

İdrar Yapma ve Dışkılama
Bazı köpekler yalnız bırakıldıklarında ya da koruyucularından ayrı kaldıklarında idrar ya da dışkılama yaparlar. Bir köpek, koruyucusunun yanında idrarını veya dışkısını yapıyorsa, evinin kirlenmesi muhtemelen köpeklerde ayrılık anksiyetesi yüzünden kaynaklanmıyor.

Havlama ve Uluma
Ayrılık kaygısı yaşayan bir köpek, yalnız bırakıldığında veya koruyucusundan ayrıldığında havlayabilir veya uluyabilir. Bu tür havlama veya uluma kalıcıdır ve yalnız bırakılmak dışında herhangi bir şey tarafından tetikleniyor gibi görünmüyor.

Çiğneme, Kazma ve Tahrip
Ayrılık anksiyetesi olan bazı köpekler, yalnız bırakıldıklarında veya koruyucularından ayrı kaldıklarında nesneleri, kapı çerçevelerini veya pencere pervazlarını çiğnerler, kapıları ve girişleri kazarlar veya evdeki eşyalara zarar verirler. Bu davranışlar, dişlerin kırılması, pençelerin kesilmesi ve sıyrılması ve tırnakların hasar görmesi gibi kendine zarar vermeyle sonuçlanabilir. Bir köpeğin çiğneme, kazma ve tahribat yapması ayrılık kaygısından kaynaklanıyorsa bunlar genellikle koruyucusunun varlığında gerçekleşmez.

Kaçmak
Ayrılık kaygısı yaşayan bir köpek, yalnız kaldığında ya da koruyucusundan ayrı kaldığında, hapsedildiği alandan kaçmaya çalışabilir. Köpek, kapıları veya pencereleri kazmaya ve çiğnemeye çalışabilir; bu da dişlerin kırılması, ön pençelerin kesilmesi ve kazınması ve tırnakların hasar görmesi gibi kendine zarar vermeyle sonuçlanabilir. Köpeğin kaçma davranışı ayrılık kaygısından kaynaklanıyorsa, velisi varken ortaya çıkmaz.

Adım Atma
Bazı köpekler yalnız bırakıldıklarında veya koruyucularından ayrıldıklarında belirli bir yol boyunca sabit bir düzende yürürler. Bazı köpekler dairesel hareketlerle hareket ederken, diğerleri düz çizgiler halinde ileri geri yürürler. Bir köpeğin hızlanma davranışı ayrılık kaygısından kaynaklanıyorsa, bu durum genellikle koruyucusu mevcutken ortaya çıkmaz.

Koprofaji
Bazı köpekler yalnız bırakıldıklarında veya koruyucularından ayrıldıklarında dışkılarlar ve daha sonra dışkılarının tamamını veya bir kısmını tüketirler. Bir köpek ayrılık anksiyetesi nedeniyle dışkı yiyorsa muhtemelen vasisinin yanında bu davranışı sergilemeyecektir.

Neden Bazı Köpeklerde Ayrılık Ansiyetesi Gelişir?

Köpeklerde Ayrılık Anksiyetesi Belirtileri

Köpeklerde Ayrılık Anksiyetesi Belirtileri

Köpeklerin neden ayrılık kaygısı geliştirdiğini tam olarak gösteren kesin bir kanıt yoktur. Ancak barınaklardan sahiplenilen köpeklerin, yavruluk döneminden bu yana tek bir aile tarafından bakılan köpeklere göre çok daha fazla sayıda bu davranış sorununa sahip olması nedeniyle, bir köpeğin hayatındaki önemli bir kişinin veya bir grup insanın kaybının, ayrılık kaygısına yol açabileceğine inanılmaktadır. Daha az dramatik olan diğer değişiklikler de bozukluğu tetikleyebilir. Aşağıda ayrılık kaygısının gelişimiyle ilişkilendirilen durumların bir listesi bulunmaktadır.

Yuva veya Aile Değişikliği
Terk edilmek, bir barınağa teslim edilmek ya da yeni bir aileye verilmek köpeklerde ayrılık anksiyetesi belirtilerini tetikleyebilir.

Programda Değişiklik
Bir köpeğin ne zaman veya ne kadar süre yalnız bırakılacağına ilişkin programda ani bir değişiklik, ayrılık kaygısının gelişimini tetikleyebilir. Örneğin, bir köpeğin koruyucusu evden çalışıyor ve tüm gününü köpeğiyle geçiriyor ancak daha sonra köpeğini altı saat veya daha fazla yalnız bırakmasını gerektiren yeni bir iş alıyorsa, köpek bu değişiklik nedeniyle ayrılık kaygısı geliştirebilir. .

İkamet Değişikliği
Yeni bir konuta taşınmak ayrılık kaygısının gelişimini tetikleyebilir.

Köpeklerde Ayrılık Anksiyetesi Tedavisi

Tıbbi Sorunlardan Kaynaklanan İdrar Tutma
Bazı köpeklerin evini kirletmesi, köpeğin mesanesini “sızdırdığı” veya boşalttığı tıbbi bir durum olan idrar kaçırmadan kaynaklanır. İnkontinans problemi olan köpekler çoğu zaman kirlendiklerinin farkında değillerdir. Bazen uyurken idrarını boşaltırlar. İdrar yolu enfeksiyonu, yaşlılığın neden olduğu zayıf sfinkter, kısırlaştırma ameliyatı sonrası hormonla ilgili sorunlar, mesane taşları, şeker hastalığı, böbrek hastalığı, Cushing hastalığı, nörolojik sorunlar ve cinsel organlardaki anormallikler dahil olmak üzere bir dizi tıbbi sorun idrar yollarına neden olabilir. köpeklerde idrar kaçırma. Köpeklerde ayrılık anksiyetesi tedavisi için davranış değişikliği yapmaya kalkışmadan önce lütfen tıbbi sorunları dışlamak için köpeğinizin veterinerine başvurun.

Bazen bir köpeğin ayrılık anksiyetesi yaşayıp yaşamadığını belirlemek zordur. Bazı yaygın davranış sorunları benzer semptomlara neden olabilir. Köpeğinizin ayrılık kaygısı yaşadığı sonucuna varmadan önce aşağıdaki davranış sorunlarını yaşayıp yaşamadıklarını belirlemek önemlidir:

Köpeğiniz İtaatkar Mı İnatçı Mı
Bazı köpekler selamlaşma, oyun, fiziksel temas sırasında veya azarlanırken veya cezalandırılırken idrar yapabilirler. Bu tür köpekler, etkileşimler sırasında kuyruğu aşağıda tutmak, kulakları başa doğru düzleştirmek, çömelmek veya yuvarlanmak ve karnını açığa çıkarmak gibi itaatkar duruşlar sergileme eğilimindedir.

Köpeğiniz Ev Eğitimi Tam Mı
Ara sıra evin içine idrarını yapan bir köpek tam olarak ev eğitimi almamış olabilir. Ev eğitimi tutarsız olabilir veya eğitimi cezalar içeriyor olabilir.

İdrar İle İşaretleme
Bazı köpekler koku ile bölgelerini işaretleme gibi hareketler yaptıkları için evin içine idrar yaparlar. Köpek kokusu, dikey yüzeylere az miktarda idrar yapılmasıyla ortaya çıkar. Çoğu erkek köpek ve koku işareti alan bazı dişi köpekler idrar yapmak için bacaklarını kaldırırlar.

Genç Köpeklerin Eğitim Eksikleri
Pek çok genç köpek, koruyucuları evdeyken ve onlar uzaktayken çiğneme veya kazma eylemlerine girişir.
Köpeklerin zihinsel uyarılmaya ihtiyacı vardır ve bazı köpekler, sıkıldıkları ve yapacak bir şeyler aradıkları için yalnız bırakıldıklarında rahatsız edici olabilirler.

Aşırı Havlama veya Uluma
Bazı köpekler, tanıdık olmadıkları görüntü ve sesler gibi çevrelerindeki çeşitli tetikleyicilere tepki olarak havlar veya uluyabilir. Genellikle vasileri evdeyken veya uzaktayken ses çıkarırlar.

Köpeğinizde Ayrılık Anksiyetesi Varsa Ne Yapmalısınız?

Köpeklerde Hafif Ayrılık Anksiyetesi Tedavisi

Köpeğinizde hafif bir ayrılık anksiyetesi varsa, karşı koşullandırma sorunu azaltabilir veya çözebilir. Karşı koşullandırma, bir hayvanın korkulu, endişeli veya saldırgan tepkisini hoş, rahat bir tepkiye dönüştüren bir tedavi sürecidir. Korkulan veya sevilmeyen bir kişinin, hayvanın, yerin, nesnenin veya durumun görünümünü veya varlığını gerçekten iyi bir şeyle, yani köpeğin sevdiği bir şeyle ilişkilendirerek yapılır. Zamanla köpek, korktuğu her şeyin aslında kendisi için iyi şeyler öngördüğünü öğrenir. Ayrılık kaygısı yaşayan köpekler için karşı koşullandırma, yalnız kalma ile lezzetli yemek gibi iyi şeyler arasında bir ilişki geliştirmeye odaklanır. Bu tür bir ilişki geliştirmek için, evden her çıktığınızda, köpeğinize, bitirmesi en az 20 ila 30 dakika sürecek, içi yiyecekle dolu bir bulmaca oyuncağı verebilirsiniz. Örneğin, köpeğinize az yağlı krem ​​peynir, sprey peynir veya az yağlı fıstık ezmesi, dondurulmuş muz ve süzme peynir veya konserve köpek maması ve mama gibi gerçekten lezzetli bir şeyle doldurulmuş bir KONG® vermeyi deneyin. Bir KONG bile dondurulabilir, böylece tüm yiyeceği dışarı çıkarmak köpeğinizin daha fazla zamanını alır. Bu özel oyuncakları eve döndüğünüzde çıkardığınızdan emin olun, böylece köpeğiniz onlara ve içindeki yüksek değerli yiyeceklere yalnızca yalnızken erişebilir. Köpeğinizin günlük öğünlerinin tamamını özel oyuncaklarla besleyebilirsiniz. Örneğin, köpeğinize her sabah işe gitmeden önce kahvaltısıyla birlikte bazı lezzetli ikramlar verebilirsiniz. Bununla birlikte, bu yaklaşımın yalnızca hafif ayrılık kaygısı vakalarında işe yarayacağını unutmayın, çünkü yüksek düzeyde kaygılı köpekler genellikle velileri evde olmadığında yemek yemezler.

Köpeklerde Orta ila Şiddetli Ayrılık Kaygısının Tedavisi

Orta veya şiddetli köpek anksiyetesi tedavisi, daha karmaşık bir duyarsızlaştırma ve karşı koşullandırma programı gerektirir. Bu durumlarda, kaygı yaratmayan birçok kısa ayrılıkla başlayıp daha sonra haftalarca süren günlük seanslar boyunca ayrılıkların süresini kademeli olarak artırarak köpeği yavaş yavaş yalnız kalmaya alıştırmak çok önemlidir.

Aşağıdaki adımlar duyarsızlaştırma ve karşı koşullandırma programını kısaca açıklamaktadır. Lütfen bunun kısa ve genel bir açıklama olduğunu unutmayın.

Duyarsızlaştırma ve karşı koşullandırma karmaşıktır ve gerçekleştirilmesi zor olabilir. Korkudan kaçınılmalıdır, aksi takdirde prosedür geri tepecek ve köpek daha da korkacaktır. Tedavinin evcil hayvanın reaksiyonlarına göre ilerlemesi ve değişmesi gerektiğinden ve bu reaksiyonların okunması ve yorumlanması zor olabileceğinden, duyarsızlaştırma ve karşı koşullandırma, eğitimli ve deneyimli bir profesyonelin rehberliğini gerektirir. Duyarsızlaştırma ve karşı koşullandırma planının tasarlanması ve uygulanmasına yardım için Sertifikalı Uygulamalı Hayvan Davranışçısına (CAAB veya ACAAB) veya kurul onaylı bir veteriner davranış uzmanına (Dip ACVB) danışın. Bir davranış uzmanı bulamazsanız, Sertifikalı Profesyonel Köpek Eğitmeni’nden (CPDT) yardım alabilirsiniz, ancak eğitmenin size yardım etmeye yetkili olduğundan emin olun. CPDT sertifikasyonu için bu tür bir uzmanlık gerekmediğinden, duyarsızlaştırma ve karşı koşullandırma ile korkuyu tedavi etme konusunda eğitim ve deneyime sahip olup olmadığını belirleyin.

Birinci Adım: Ayrılış Öncesi İpuçları

Yukarıda belirtildiği gibi, bazı köpekler, koruyucuları ayrılmaya hazırlanırken endişeli hissetmeye başlar. Örneğin, bir köpek, koruyucusunun makyaj yaptığını, ayakkabılarını ve paltosunu giydiğini ve ardından bir çanta veya araba anahtarını aldığını fark ettiğinde adımlamaya, nefes almaya ve sızlanmaya başlayabilir. (Köpeğiniz onu yalnız bırakmaya hazırlanırken endişe belirtileri göstermiyorsa, aşağıdaki ikinci adıma geçebilirsiniz.) Ayrılma öncesi ritüeller sırasında üzülen köpeklerin koruyucuları, birkaç saniyeliğine bile olsa ayrılamazlar. Köpeklerinin aşırı kaygısını tetiklemeden, köpeğiniz ayrıldığınıza dair ipuçları görebilir (paltonuzu giymeniz veya anahtarlarınızı almanız gibi) ve yalnız kalmaktan o kadar endişelenebilir ki kendini kontrol edemez ve geri döneceğinizi unutabilir.

Bu “ayrılma öncesi kaygıya” yönelik bir tedavi yaklaşımı, köpeğinize, anahtarlarınızı aldığınızda veya paltonuzu giydiğinizde bunun her zaman gideceğiniz anlamına gelmediğini öğretmektir. Bunu, köpeğinizi bu ipuçlarına günde birkaç kez, ayrılmadan, çeşitli sıralarla maruz bırakarak yapabilirsiniz. Örneğin, botlarınızı ve paltonuzu giyin ve oradan ayrılmak yerine sadece TV izleyin. Veya anahtarlarınızı alın ve bir süre mutfak masasında oturun. Bu, köpeğinizin kaygısını azaltacaktır çünkü bu ipuçları her zaman sizin ayrılmanıza yol açmayacaktır ve böylece köpeğiniz bunları gördüğünde çok fazla kaygılanmayacaktır. Bununla birlikte, köpeğinizin kalkış işaretlerinizin önemini uzun yıllar boyunca öğrendiğini lütfen unutmayın; bu nedenle, işaretlerin artık uzun süreli yokluğunuzu öngörmediğini öğrenmek için, köpeğinizin sahte ipuçlarını günde birçok kez deneyimlemesi gerekir. Köpeğiniz sizin ayrılmaya hazır olduğunuzu gördüğünde endişelenmeyi bıraktıktan sonra aşağıdaki bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

İkinci Adım: Kademeli Ayrılışlar/Devamlıklar

Eğer köpeğiniz ayrılmadan önce daha az endişeliyse, muhtemelen yukarıdaki yola çıkma öncesi tedaviyi atlayabilir ve çok kısa ayrılışlarla başlayabilirsiniz. Ana kural, ayrılacağınız sürenin köpeğinizin anksiyete başlangıcını tetikleyebilecek süreden daha kısa olacak şekilde planlamaktır. Başlamak için köpeğinizi, evdeki banyo gibi bir iç kapının yanında gözlerden uzak bir yerde kalması için eğitin. Banyo kapısının diğer tarafına giderken köpeğinize oturmayı veya oturmayı ve kalmayı öğretebilirsiniz. (Yardım için Sertifikalı Profesyonel Köpek Eğitmeni ile de iletişime geçebilirsiniz. Kapının diğer tarafında, dışarıda beklediğiniz süreyi yavaş yavaş artırın. Kalış pratiği yaparken köpeğinizin yola çıkma öncesi ipuçlarına alışmasını sağlamak için de çalışabilirsiniz. Örneğin köpeğinizden kalmasını isteyin. Daha sonra montunuzu giyin, çantanızı alın ve köpeğiniz kalmaya devam ederken banyoya gidin.

Bir yatak odasının kapısında ve daha sonra bir çıkış kapısında gözden uzak kalma egzersizleri yapmaya ilerleme. Her zaman ön kapıdan çıkıyorsanız, egzersizleri önce arka kapıda yapın. Köpeğinizle çıkış kapılarında çalışmaya başladığınızda kaygılı davranmaması gerekiyor çünkü onun “kalma oyunu” oynama geçmişi var.
Bu noktada çok kısa devamsızlıkları eğitiminize dahil etmeye başlayabilirsiniz. Yalnızca bir ila iki saniye süren yokluklarla başlayın ve ardından köpeğinizin görüş alanı dışında olduğunuz süreyi yavaş yavaş artırın. Beş ila on saniyelik ayrılıklara alıştığınızda, kapıdan çıkmadan hemen önce köpeğinize içi doldurulmuş bir oyuncak vererek karşı koşullandırmayı geliştirin. Yiyecekle doldurulmuş oyuncak aynı zamanda köpeğe bunun “güvenli” bir ayrılık olduğunu söyleyen bir güvenlik işareti olarak da çalışır.
Seanslarınız sırasında devamsızlıklar arasında birkaç dakika beklediğinizden emin olun. Her kısa ayrılıktan sonra, tekrar ayrılmadan önce köpeğinizin tamamen rahat olduğundan emin olmanız önemlidir. Hemen tekrar ayrılırsanız, köpeğiniz hâlâ bir önceki ayrılıktan dönüşünüzün heyecanını yaşarken, bir sonraki yokluğu deneyimlediğinde zaten uyarılmış hissedecektir. Bu uyarılma onun bir sonraki ayrılığa daha az tolerans göstermesine neden olabilir ve bu da sorunu iyileştirmek yerine daha da kötüleştirebilir.
Dışarı çıkarken ve içeri girerken çok sakin ve sessiz davranmayı unutmayın. Bu, orada olduğunuz zamanlar ile gittiğiniz zamanlar arasındaki kontrastı azaltacaktır.
Köpeğinizin ayrılık uzunluğundaki artışı ne zaman tolere edebildiğine karar vermelisiniz. Her köpek farklı tepki verir, dolayısıyla standart bir zaman çizelgesi yoktur. Köpeğinizin yalnız kaldığı süreyi ne zaman artıracağınıza karar vermek çok zor olabilir ve birçok evcil hayvan sahibi hata yapar. Tedavinin hızlı ilerlemesini istiyorlar, bu yüzden köpeklerini çok uzun sürelere maruz bırakıyorlar, bu da kaygıyı artırıyor ve sorunu daha da kötüleştiriyor. Bu tür bir hatayı önlemek için köpeğinizde stres belirtilerine dikkat edin. Bu belirtiler arasında göz bebeklerinin büyümesi, nefes nefese kalma, esneme, salya akması, titreme, volta atma ve coşkulu selamlaşma yer alabilir. Stres tespit ederseniz, köpeğinizin tekrar rahatlayabileceği bir noktaya kadar yedeklemeli ve kalkış sürenizi kısaltmalısınız. Daha sonra aynı seviyeden tekrar başlayın ve daha yavaş ilerleyin.
Köpeğinizin endişeli tepkilerinin çoğu, yalnız kaldığı ilk 40 dakika içinde ortaya çıkacağından, 40 dakikaya kadar devamsızlık yapmak için önemli miktarda zaman harcamanız gerekecektir. Bu, haftalarca süren koşullandırma sonucunda, köpeğinizin her seviyedeki toleransına bağlı olarak, her seansta veya birkaç seansta bir, kalkış sürenizi yalnızca birkaç saniye artıracağınız anlamına gelir. Köpeğiniz sizden 40 dakikalık ayrı kalmayı tolere edebildiğinde, devamsızlık sürelerini daha büyük dilimler halinde artırabilirsiniz (önce 5 dakikalık artışlarla, daha sonra 15 dakikalık artışlarla). Köpeğiniz üzülmeden veya endişelenmeden 90 dakika yalnız kalabildiğinde, muhtemelen dört ila sekiz saate kadar dayanabilir. (Güvende olmak için, önce onu dört saat yalnız bırakmayı deneyin, ardından birkaç gün içinde tam sekiz saate kadar çalışın.)
Hafta sonları birkaç günlük seans ve çalışma haftasında genellikle işe gitmeden önce ve akşamları günde iki seans uygulayabilirseniz bu tedavi süreci birkaç hafta içinde tamamlanabilir.

Köpeklerde Ayrılık Anksiyetesi Tedavisinin Alternatifleri

Herhangi bir korku türüne karşı duyarsızlaştırma sırasında, köpeğinizin kaygısını veya korkusunu tetikleyen şeyin tam gelişmiş versiyonunu asla deneyimlememesini sağlamak çok önemlidir. Yalnızca onu korkutmayan düşük yoğunluklu bir versiyonu deneyimlemesi gerekiyor. Aksi takdirde kendisini üzen durumlarda sakin ve rahat hissetmeyi öğrenemeyecektir. Bu, ayrılık kaygısının tedavisi sırasında, duyarsızlaştırma seanslarınız dışında köpeğinizin yalnız bırakılamayacağı anlamına gelir. Neyse ki pek çok alternatif düzenleme var:

Mümkünse köpeğinizi işe giderken yanınıza alın.
Bir aile üyesinin, arkadaşınızın veya köpek bakıcısının evinize gelmesini ve siz orada olmadığınızda köpeğinizin yanında kalmasını sağlayın. (Ayrılık kaygısından mustarip çoğu köpek, yanlarında biri olduğu sürece sorun yaşamazlar. Bu kişinin mutlaka siz olmanıza gerek yoktur.)

Köpeğinizi bir bakıcının evine veya köpek bakımına götürün.
Ayrılık kaygısından muzdarip birçok köpek, arabada bırakıldığında sorun yaşamaz. Köpeğinizi arabada bırakmayı deneyebilirsiniz, ancak yalnızca hava ılımlıysa. Dikkatli olun: Köpekler sıcak havalarda (70 Fahrenheit derece ve üstü) arabalarda bırakılırsa sıcak çarpmasından muzdarip olabilir ve ölebilir; hatta birkaç dakika bile olsa. Arabanızın içinin ısınmayacağından emin olmadığınız sürece köpeğinizi arabada BIRAKMAYIN.
Mezun devamsızlık egzersizlerinize ek olarak, tüm selamlaşmalar (merhabalar ve vedalar) çok sakin bir şekilde yapılmalıdır. Veda ederken, köpeğinizin kafasına hafifçe vurun, veda edin ve oradan ayrılın. Benzer şekilde, eve geldiğinizde köpeğinize merhaba deyin ve sakinleşip rahatlayana kadar onunla daha fazla ilgilenmeyin. Eve döndüğünüzde köpeğinizin rahatlaması için gereken süre, onun kaygı düzeyine ve bireysel mizacına bağlı olacaktır. Eve geldiğinizde köpeğinizin heyecan düzeyini azaltmak için, oturmak, oturmak veya sallanmak gibi halihazırda öğrendiği bazı basit davranışları gerçekleştirmesini isteyerek dikkatini dağıtmaya yardımcı olabilirsiniz.

Sandıklamak mı, Sandıklamamak mı?
Sandık eğitimi, bazı köpekler için, yalnız bırakıldıklarında sandığın gidecekleri güvenli yer olduğunu öğrenirlerse yararlı olabilir. Bununla birlikte, diğer köpekler için sandık daha fazla strese ve kaygıya neden olabilir. Sandık kullanmayı deneyip denememeniz gerektiğine karar vermek için, köpeğinizin sandık eğitimi sırasındaki davranışını ve siz evdeyken sandıkta ne zaman bırakıldığını izleyin. Sıkıntı belirtileri gösteriyorsa (yoğun nefes alma, aşırı tükürük salgısı, çılgınca kaçma girişimleri, sürekli uluma veya havlama), sandıkta hapsetmek onun için en iyi seçenek değildir. Bir sandık kullanmak yerine köpeğinizi bebek kapısının arkasında bir odaya kapatmayı deneyebilirsiniz.

Köpeğinize Yapabileceği Bol miktarda “İş” Sağlayın
Çok sayıda fiziksel ve zihinsel uyarı sağlamak, birçok davranış sorununun, özellikle de kaygı içerenlerin tedavisinin hayati bir parçasıdır. Köpeğinizin zihnini ve vücudunu egzersiz yapmak onun hayatını büyük ölçüde zenginleştirebilir, stresi azaltabilir ve normal köpek davranışları için uygun çıkış noktaları sağlayabilir. Ek olarak, fiziksel ve zihinsel olarak yorgun bir köpeğin, yalnız bırakıldığında harcayacak fazla enerjisi yoktur.

Köpeğinizi meşgul ve mutlu tutmak için aşağıdaki önerileri deneyin:

Köpeğinize her gün en az 30 dakika aerobik aktivite (örneğin koşma ve yüzme) verin. Köpeğinizi yalnız bırakmak zorunda kalmadan hemen önce egzersiz yapmaya çalışın. Bu, siz yokken onun rahatlamasına ve dinlenmesine yardımcı olabilir.
Köpeğinizle getirme ve halat çekme gibi eğlenceli, etkileşimli oyunlar oynayın.
Köpeğinizi günlük yürüyüşlere ve gezilere çıkarın. Farklı rotaları izleyin ve mümkün olduğunca sık yeni yerleri ziyaret edin, böylece yeni kokular ve manzaralar deneyimleyebilsin.
Köpeğiniz diğer köpekleri seviyorsa, köpek arkadaşlarıyla tasmasız oynamasına izin verin.
Sık sık yiyecek yapboz oyuncakları sağlayın. Köpeğinize yemeklerini bu oyuncaklarla besleyebilir veya içini biraz fıstık ezmesi, peynir veya yoğurtla doldurabilirsiniz. Ayrıca köpeğinize yenilebilir ve yenmeyen çeşitli çekici çiğneme maddeleri verin. Bulmaca oyuncakları ve çiğneme öğeleri, köpekler üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahip olduğu gösterilen çiğnemeyi ve yalamayı teşvik eder. Köpeğinizi yalnız bıraktığınızda bunları sağladığınızdan emin olun.
Siz ayrılırken köpeğinizin, kuru mamalarını küçük yığınlar halinde evinizin veya bahçenizin etrafına saklayarak yemeklerini “avlamasını” sağlayın. Çoğu köpek bu oyunu seviyor!
Köpeğinizin zihinsel aktivitesini artırmak ve sizinle köpeğiniz arasındaki bağı güçlendirmek için ödüle dayalı bir eğitim sınıfına kaydolun. Size ve köpeğinize birçok harika beceri ve birlikte oynayabileceğiniz oyunlar kazandıracak grup veya özel dersler için Sertifikalı Profesyonel Köpek Eğitmeni ile iletişime geçin. Siz ve köpeğiniz birkaç yeni beceri öğrendikten sonra, köpeğinizi evde yalnız bırakmadan hemen önce bu becerileri uygulayarak köpeğinizi zihinsel olarak yorabilirsiniz. Bölgenizde bir CPDT bulmak için lütfen Profesyonel Davranış Yardımı Bulma makalemize bakın .
Çeviklik, serbest stil (köpeğinizle dans etmek) veya uçuş topu gibi köpek sporlarına katılın.

Köpeklerde Ayrılık Anksiyetesi İlaç

Köpeğinize bir davranış sorunu için herhangi bir ilaç vermeden önce daima veterinerinize veya veteriner davranış uzmanınıza danışın.

Özellikle şiddetli ayrılık kaygısı vakalarında ilaç kullanımı çok yararlı olabilir. Bazı köpekler, evcil hayvan ebeveynlerinden ayrılma nedeniyle o kadar perişan haldedir ki, ilaç yardımı olmadan tedavi uygulanamaz. Anti-anksiyete ilaçları, bir köpeğin anksiyete yaşamadan bir miktar izolasyonu tolere etmesine yardımcı olabilir. Ayrıca tedavinin daha hızlı ilerlemesini sağlayabilir.

Nadir durumlarda, hafif ayrılma kaygısı olan bir köpek, davranış değişikliğine gerek kalmadan tek başına ilaç tedavisinden fayda görebilir. Köpek, ilacın yardımıyla yalnız bırakılmaya alışır ve ilacı yavaş yavaş bıraktıktan sonra da bu yeni koşulunu korur. Bununla birlikte, çoğu köpeğin ilaç tedavisi ve davranış değişikliği kombinasyonuna ihtiyacı vardır.

Bu seçeneği keşfetmek istiyorsanız veterinerinizle, veteriner davranış uzmanınızla veya veterinerinizle yakın işbirliği içinde çalışabilecek Sertifikalı Uygulamalı Hayvan Davranışçısıyla konuşun. Bölgenizdeki bu profesyonellerden birini bulmak için lütfen Profesyonel Davranış Yardımı Bulma makalemize bakın .

Köpeklerde Anksiyete Tedavisi Sırasında Yapılmaması Gerekenler

Köpeğinizi azarlamayın veya cezalandırmayın. Kaygılı davranışlar itaatsizlik veya kin sonucu değildir. Bunlar sıkıntı tepkileridir! Köpeğiniz yalnız bırakıldığında endişeli davranışlar sergiliyor çünkü üzgün ve büyük bir stresle baş etmeye çalışıyor. Eğer onu cezalandırırsanız daha da üzülebilir ve sorun daha da kötüleşebilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Konular: Yavru Köpek İlanları, Evcil Hayvan Bakımı, Köpek Bakımı, Köpek Hastalıkları, Evcil Hayvan Sigortası

Kaynakça:Wikipedia

 

Evcil
Hayvan Blog!
Tümünü Gör
E-Bültene Abone Olun !
E-Bültene abone ol bilgilendirmeleri kaçırma !